Prenájom nehnuteľnosti

Prenájom nehnuteľnosti

Služby pre vlastníkov nehnuteľností, ktoré chcú ponúknuť na prenájom sa líšia u nás najmä v prístupe ku kvalifikácii nájomníkov a kvalite právneho servisu. Zabezpečujeme nájomníkov v prvom kroku na 12 mesiacov, pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť na bývanie. Pri komerčných prenájmoch dohadujeme podmienky individuálne podľa požiadaviek majiteľa. Od nájomníkov zvykneme požadovať referencie z predchádzajúcich nájmov, prípadne od zamestnávateľa.

V prípade vyhľadávania nehnuteľnosti na prenájom preverujeme najmä právny stav a spôsobilosť využívať priestor na dohodnutý účel. Rovnako zabezpečujeme právny servis v zmysle zmluvných pripomienok až po odovzdávacie protokoly k nehnuteľnosti.

Prenájom nehnuteľnosti

V oboch prípadoch poskytujeme aj následný servis ako dodatky k predĺženiu doby nájmu, dodatok o predčasnom ukončení, odstúpeniu od zmluvy, či ukončenie nájmu v prípade výpovede.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik