S našim teamom pre Vás!

Mgr. Zuzana Mičová
  • Poskytovať bezplatné právne poradenstvo v oblasti realít a obchodovania s nimi
  • Bezplatne vystaviť potvrdenie o hodnote nehnuteľnosti pre potreby klienta, notára alebo súdu
  • Sprostredkovať služby zmluvného notára
  • Služby mediárora v prípade majetkoprávnych a iných sporov pre vznik mimosúdnych dohôd
  • Sprostredkovať najvýhodnejší predaj, kúpu a prenájom nehnuteľnosti
  • Priama platba za nehnuteľnosť
  • Riešenie dlhov, exekúcii a krokov v dražbe nehnuteľnosti

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik